webteksten

Websitecheck

yahoo-446971__180De websitecheck bestaan uit twee onderdelen:

1. Een check van de huidige webteksten. De teksten worden bekeken op onder meer:

 • Is het taalgebruik toegesneden op de doelgroep(en)?
 • Wordt op de homepage snel duidelijk wat de organisatie is en waar deze voor staat?
 • Originaliteit (geen of weinig clichés);
 • Taalkundige juistheid;
 • Geschiktheid voor het web: korte zinnen; tussenkopjes; niet teveel tekst;
 • Actualiteit (verouderde producten en jaarcijfers, niet recente evenementen);
 • Volledigheid;
 • Gebruik van relevante links;
 • Logische koppeling met de sociale media;
 • Leesbaarheid: lettertype; lettergrootte; kleur letter versus kleur achtergrond etc.
 • Vindbaarheid binnen Google (kleine SEO-check).

clipboard-311168__1802. Opstellen van een webtekstrapport met daarin:

 • Een checklist van plussen en minnen;
 • Algemene verbeterpunten en suggesties;
 • Een voorstel voor de noodzakelijke aanpassingen/offerte  (met korting voor webcheck-klant).

Kosten: 150 euro exclusief btw.