Een goeie tekst voor de tekstschrijver….

scrabble-476578__180Als u het principebesluit genomen besloten heeft om een professionele tekstschrijver in te schakelen voor nieuwe teksten dan heeft u alvast een belangrijke en goede stap gezet; U wilt teksten op niveau. Uit dit besluit volgt onvermijdelijk stap twee: met de beantwoording van de vraag hoe brief ik de tekstschrijver?

Want als u dat op orde hebt kunt u gericht op zoek naar een tekstschrijver en hem/haar dit eisenpakket/wensen voor te leggen. Ik neem daarom de volgende cruciale punten kort met u door.

Doel van de tekst
Wilt u een informatieve tekst of een overtuigende of misschien een met een knipoog. Kortom; wat moet de tekst voor u gaan doen? En ook een doel op langere termijn: versterkt de tekst het imago van uw organisatie?

Doelgroep
Welke kenmerken hebben uw lezers? Man/vrouw; hoog-/laagopgeleid; bejaard of student; sporthaters of cultuurminnaars; dorpsbewoners of stedelingen; Volvorijders of mountainbikers…

Leesbaarheid
Professionele tekstschrijvers zijn bekend met 6 taalniveaus; van A1; zeer eenvoudige taal en basisbegrippen tot C2; zeer ingewikkelde teksten vol vakjargon. De meeste Nederlanders communiceren op taalniveau B1, vandaar dat de overheid dat niveau in haar communicatieteksten standaard gebruikt. Als de kenmerken van uw doelgroep bekend zijn kan uw tekstschrijver daar het taalniveau op laten aansluiten.

Aanspreekvorm
Wordt het ‘u’ of ‘jij’?. Bij twijfel adviseert uw tekstschrijver het gebruik van ‘u’.

Het medium
De website, nieuwsbrief, folder, brief of het magazine stellen allemaal andere eisen aan teksten. Uw professionele tekstschrijver is er mee vertrouwd.

Tone of voice
Wilt u een formele of informele tekst? Wervend en overtuigend, of informatief en onderhoudend? Als u twijfelt over de geschikte tone of voice, kijk dan eerst of u andere teksten heeft die de beoogde toon benaderen. Uw tekstschrijver krijgt dan een goede indicatie van de door u verlangde toonzetting.

En verder..
De eventuele maximale tekstlengte is van belang en of u bijpassende illustraties/fotografie wilt of alleen ‘platte’ tekst. Voor een specifiek onderwerp zal de tekstschrijver u wellicht vragen waar hij/zij de benodigde informatie kan vinden. En niet te vergeten; wat wordt de deadline?

 Kunt u bovenstaande punten aanleveren op een A4 dan heeft de professionele tekstschrijver een prima basisdocument om een geschikte offerte voor u te maken. Maar daarover meer in een volgend blog.

www.vandenboomtekst.nl

Laat wat van je horen

*